Edunvalvonta

Raideammattilaisten yhteisjärjestö huolehtii raideammattilaisten edunvalvonnasta yhdessä Julkisten- ja hyvinvointialojen liitto JHL:n kanssa. Keskeisintä JHL:n jäsenten edunvalvonnassa ovat palvelussuhteen ehtoihin, työoloihin, työympäristöön ja palkkaan liittyvät asiat. Luottamusmiehet sekä yhdistykset hoitavat jäsenten edunvalvontaa työpaikoilla.

Raideammattilaiset neuvottelee Julkisten- ja hyvinvointialojen liitto JHL:n kanssa yhteistyössä rautatiealan työehtosopimuksesta. Työehtosopimukseen sisältyy rautatieliikenteeseen-, rautatiekalustoon-, radanpitoon ja ratalaitteisiin-, sekä kaupunkiraideliikenteeseen liittyvät työt.

Yhteistyö on voimaa tänäkin päivänä. Liiton jäsenenä et ole yksin. Sinulla on tukenasi koko liiton organisaatio ja muu jäsenistö. Liitolla on kattava luottamusmies- ja työsuojeluorganisaatio sekä palkatut asiantuntijat toimistossa, jotka antavat apua ja tukevat pulmatilanteissa.

Jäsenyyden edut eivät jää pelkästään työehtosopimuksiin. Liiton jäsen saa tarvittaessa myös neuvontaa työsuhteisiin liittyvien asioiden ratkaisemiseksi.